Linkosuo-yhtiöt tiivistää keskinäistä yhteistyötä

1.2.2023 alkaen Linkosuon Leipomo Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Karlsson ottaa vastuulleen
toimitusjohtajan tehtävän koko Linkosuo-yhtiöiden organisaatiossa.

Jatkossa hän toimii myös Linkosuon Kahvila Oy:n toimitusjohtajana.