Vastuullisuus

Vastuulliset valinnat ja korkea laatu ovat Linkosuon osaamisen todistus niin kuluttajille kuin kaupalle. Pääset tutustumaan vuoden 2023 vastuullisuusraporttiimme täältä:


Aiempien vuosien raportit löydät sivun alalaidasta

Laatujärjestelmä takaa korkeatasoiset leipomotuotteet 

Laatujärjestelmämme avulla hallitsemme elintarviketurvallisuutta ja kehitämme suunnitelmallisesti koko yrityksen toimintaa. Linkosuon Leipomolla otettiin käyttöön IFS FOOD -laatujärjestelmä, joka sertifioitiin vuonna 2019 ensimmäisten suomalaisten elintarvikeyritysten joukossa. 

IFS FOOD -laatujärjestelmä määrittelee ruuan turvallisuuden ja prosessien sekä tuotteiden laadun vaatimukset. Sen rakentaminen vaati leipomon toimintamme monipuolista uudistamista. Kaikkien toimenpiteiden tarkoitus on varmistaa tuoteturvallisuus vähentämällä mahdollisia riskitekijöitä ja poikkeamia. Järjestelmä kiinnittää huomiota muun muassa työturvallisuuteen ja digitalisaation laajempaan hyödyntämiseen esimerkiksi kulunvalvonnassa ja puhtaanapidossa. 

Kansainvälisen IFS FOOD -sertifikaatin kehittämiseen on osallistunut laajasti alan toimijoita: sertifiointiorganisaatioita, jälleenmyyjiä sekä ruokateollisuuden ja ruokailupalvelun yrityksiä. Laatujärjestelmän toimivuus arvioidaan kolmannen osapuolen auditoinneilla vuosittain. Linkosuon järjestelmän auditoinnit suorittaa Kiwa Inspecta. 

Suomessa valmistettu 

Valmistamme kaikissa Linkosuon kahviloissa puhdasta ruokaa suosimalla kotimaisia raaka-aineita. Lounaspalveluissa kaikki käyttämämme raaka liha ja tuore kala on suomalaista. Myös käyttämiemme juuresten, maitovalmisteiden ja sienien ja marjojen kotimaisuusaste on yli 80 %. 

Lähellä valmistetut ja toimitetut ateriat tukevat osaltaan tavoitettamme edistää kestävää kehitystä ja pienentää hiilijalanjälkeä. Lounaillamme noin 20 % raaka-aineista on lähiruokaa. Ravintola- ja kahvilatoiminnassamme kiinnitämme huomiota ruokahävikin vähentämiseen ja seurannan kehittämiseen. Vähennämme hävikkiä muun muassa resQ-palvelun ja ruokalahjoitusten avulla. 

Samoin kaikki leipomotuotteemme valmistetaan Kangasalla Mannakorven tehtaalla. Ne kantavatkin ylpeästi suomalaisesta työstä kertovaa Avainlippu-merkkiä. Merkki myönnetään tuotteille, jotka valmistetaan Suomessa pääosin kotimaisista raaka-aineista. Samoin käyttämämme viljat (täysjyväruis, kaura, vehnä) ovat 100-prosenttisesti kotimaisia. 

Kestävät pakkausratkaisut 

Panostamme pakkaustuotannossamme kestävään kehitykseen ja etsimme jatkuvasti uusia ratkaisuja muovin vähentämiselle toiminnassamme. Olemme vähentäneet muovin käyttöä muun muassa korvaamalla kahviloiden ja ravintoloiden kertakäyttöisiä muovimateriaaleja biopohjaisilla materiaaleilla ja kierrätetystä muovista valmistetuilla tuotteilla. 

Uudistimme Linkosuon Ruis-ja KauraLastujen pakkaukset ympäristöystävällisemmäksi suomalaisten Walkin ja Peltolan pussi Oy:n kanssa. Pakkauksen valmistusmateriaalista yli puolet on kierrätykseen sopivaa kuitupohjaista materiaalia. Samalla otimme pakkauksissamme käyttöön vesipohjaiset painovärit ja ympäristöystävällisen EGP-painomenetelmän. Tuotteisiin on liitetty GreenerPrinting™ -merkki kertomaan kuluttajille konseptimuutoksesta. 

Whistleblowing

Linkosuo tarjoaa whistleblowing-palvelun konsernin yritysten työntekijöiden ja ulkoisten osapuolten käyttöön. Palvelun avulla tuetaan asiakkaiden ja yleisön luottamusta liiketoimintaamme.

Mikäli työntekijällä tai muulla taholla on syntynyt epäilys väärinkäytöksestä tai epäeettisestä tai laittomasta toiminnasta yrityksessämme, hän voi tehdä asiasta ilmoituksen whistleblowing-palvelua käyttäen. Ilmoitukset on tehtävä vilpittömässä mielessä. Ilmoitus on mahdollista jättää anonyymisti. Havaitessasi epäkohtia toiminnassamme, kerro niistä meille mahdollisimman pian. Työntekijällä on velvollisuus tehdä ilmoitus mm. seuraavanlaisista rikkomuksista: 

  • lahjukset,
  • sopimattomat lahjat,
  • kilpailulainsäädännön rikkomukset,
  • tietosuojalainsäädännön rikkomukset,
  • häirintä kaikissa muodoissaan ja
  • muut lainsäädäntöä tai Linkosuon eettisiä ohjeita vastaan tehdyt vakavat rikkomukset. 

Whistleblowing-kanava on salattu ja salasanasuojattu. Nimettömän ilmoituksen jättäjä saa yksilöidyn tunnisteen, jonka avulla hän voi seurata käsittelyn etenemistä.

Palvelussa lähetetyt ilmoitukset ovat Linkosuo rajatun whistleblowing-tiimin sekä tarvittaessa muiden luotettujen osapuolten luettavissa. Tapausten käsittelyssä kaikkien osapuolten edut pyritään ottamaan huomioon tasapuolisesti.  

Ilmoituksen pääset tekemään tästä:

Raportit osoituksena läpinäkyvästä toiminnasta

Oiva-raportti 

Oiva-raportti on elintarvikehuoneistojen viranomaistarkastuksista saatava, julkistettava asiakirja. Se kertoo kuluttajalle tarkastuksen aikana tehdyistä havainnoista, kuten yrityksen hygieenisestä tasosta ja tuotteiden turvallisuudesta. Asteikko koostuu hymynaamoista – mitä leveämpi hymy, sitä paremmin elintarviketurvallisuusasiat yrityksessä ovat. 

Aiempien vuosien vastuullisuusraportit

Olemme julkaisseet vastuullisuusraportin vuosittain vuodesta 2019 alkaen.

Vastuullisuus on oleellinen osa Linkosuon liiketoimintaa ja lisää ymmärrystä siitä, miten toimintamme vaikuttaa ympäristöön. Vastuullisuustyön kehittämiseksi ja tavoitteiden seuraamiseksi olemme laatineet vastuullisuusohjelman, joka perustuu sidosryhmien odotuksiin, toimintaympäristön megatrendeihin ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Raporteissa kerrotaan vuoden aikana tehdyistä toimenpiteistä sekä seurataan vastuullisuustyön edistymistä.

Alta pääset tutustumaan vuosittaisiin raportteihimme: