Linkosuon Leipomo Oy:n arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä

Linkosuon Leipomo Oy
Mannakorventie 1
36240 Kangasala
Y-tunnus: 1070967-0

2. Osallistumisaika

Osallistumisaika ilmoitetaan ko. arvonnan yhteydessä. 

3. Arvontaan osallistuminen 

Osallistuminen edellyttää yhteystietojen jättämisen. Järjestäjä ei ole vastuussa perille tulemattomista taikka lukukelvottomista osallistumistiedoista.

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajan julkistaminen

Voittajat arvotaan määräaikaan mennessä yhteystietonsa jättäneiden joukosta. Osallistumisajan päättyminen ilmoitetaan aina arvonnan yhteydessä. Arvonta suoritetaan tämän jälkeen 5 arkipäivän kuluessa ja voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostilla tai yksityisviestillä. Arvonta suoritetaan satunnaisotannalla.

5. Arvontapalkinto

Arvontapalkinto ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.

Palkinnon toimittamisesta sovitaan voittajien kanssa. Mikäli voittajia ei tavoiteta 7 päivässä, arvotaan uusi voittaja. Järjestäjä ei vastaa palkinnon vastaanottamisen esteistä.

6. Arvonnan järjestäjän vastuu

Linkosuon Leipomo Oy rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevaan palkintoon. Arvonnan järjestäjä maksaa arvonnasta aiheutuvat arpajaisverot. 

7. Sääntöjen muuttaminen

Linkosuon Leipomo Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

9. Tietojenkäsittelyperiaatteet

Linkosuon Leipomo Oy:n tietosuojaselosteisiin ja rekistereihin voit tutustua tällä sivulla.