Vastuullinen tuottaminen on hävikin torjumista

Vastuullisuus on tekoja ruokahävikin torjumiseksi. Tavoitteena tietysti on, ettei hävikkiä syntyisi lainkaan. Leipomossa kuitenkin on väistämätöntä, että valmistuksessa osa tuotteista menee hukkaan. Hankintapäällikkömme Teemu Hämelahti kertoo, miksi hävikkiä syntyy, ja kuinka sitä pyritään vähentämään.

Leipomon tuotantotiimi seuraa tarkasti, minkä verran hävikkiä syntyy tuotteiden valmistamisessa.

Kohteena ovat niin ruokahävikki kuin muut jätteet. Jos pääsee kurkistamaan Linkosuon leipomon elämään, huomaa, että lajitteluastioita on aina silmän ulottuvissa.

Hävikki ja jätteet saivat oman huoneensa

Jätteiden lajittelua varten Linkosuon leipomon rakennukseen on varattu oma jätteenlajitteluhuone, joka valmistui vuonna 2015.

”Ympäri leipomoa löytyy keräysastioita monipuolisesti. Eri jakeille on astioita esimerkiksi puuta, pahvia, muovia, pakattua ja puhdasta biojätettä sekä keräyspaperia varten”, Hämelahti kertoo.

Jakeista puhutaan, kun käsitellään erilajisia jätteitä ja niiden keräysastioita. Arkikielessä niitä voisi kutsua eri jätteiden roskalaatikoiksi. Jakeet päätyvät lajitteluhuoneeseen, ja sieltä lopulliseen asianmukaiseen sijoituspaikkaansa.

”Esimerkiksi biojätteen loppusijoittamisesta huolehtii Envor Group. Biojätteestä tehdään biokaasua, energiaa.”

Jätteiden lajittelua varten Linkosuon leipomon rakennukseen on varattu oma jätteenlajitteluhuone, joka valmistui vuonna 2015.

Koneiston luonnollinen toiminta aiheuttaa hävikkiä

Tuotteiden vanhentuminen ei ole ongelma. Tuotannossa syntyvä hävikki johtuu luonnollisesta leipomokoneiston toiminnasta.

”Tuotteiden valmistuksessa hävikkiä syntyy valmistuksen sivuvirroista”, Hämelahti avaa.

Sivuvirroiksi kutsutaan esimerkiksi valmistussarjan ensimmäisiä ja viimeisiä eriä. Ensimmäinen erä menee väistämättä huonoksi, koska niitä paistettaessa tyhjän uunin lämmöt ovat kovat tuotteen mennessä paistoon. Lämpöjen tasoittuessa saadaan hyvälaatuisia tuotteita.

Viimeiset erät taas kuivahtavat myös liikaa, mikä saattaa hankaloittaa niiden halkaisemista tai leikkaamista. Sivuvirtoja seurataan tarkasti. Tuotesarjojen pituus vaikuttaakin oleellisesti hävikin määrään.

”Sivuvirrat punnitaan ja merkitään omavalvontajärjestelmään. Näin voimme seurata, kuinka paljon hävikkiä syntyy, mikä auttaa suunnittelemaan, kuinka hävikkiä voidaan jatkossa vähentää”, Hämelahti kertoo.

Leivän valmistaminen on herkkä prosessi. Jos koneet pysähtyvät hetkeksi, leipä palaa tai jää raa’aksi. Konerikot ovat valitettava tilanne mutta niitäkin tapahtuu. Joskus ukkonen on vienyt sähköt, mikä tarkoittaa koneiden sammumista.

”Ukkonen on meistä riippumaton tilanne, mutta valitettavasti sähkökatkoja joskus sattuu, mikä johtaa tuotteiden hävikkiin.”

Vastuullisuus on sitä, että kaikki roskiin menevä lajitellaan

Linkosuon leipomon tuotannossa on muutakin jätettä kuin valmistuksessa syntynyt ruokahävikki. Osa jätteestä on leipomosta riippumatonta, mutta sekin lajitellaan asiaankuuluvasti.

”Meille tulevaa jätettä ovat esimerkiksi pakkausmuovit sekä pahvit, joilla suojataan valmistuksen raaka-aineita.”

Harvoin käy niin, että varastossa olevat tuotteet saavuttavat parasta ennen -päiväyksensä. Tällaiset tuotteet ovat vielä käyttökelpoisia viimeiseen käyttöpäiväänsä saakka.

Jos varastossa on tuotteita, joiden parasta ennen -päiväykset lähenevät, lahjoitetaan ne hyväntekeväisyyteen. Mitään ihmiselle kelpaavaa ei heitetä roskiin.

Linkosuon tuotannon hävikki väheni satatuhatta kiloa

Leipomon tuotannon tavoitteena oli vähentää hävikkiä verrattuna edelliseen vuoteen (2019), missä onnistuttiin. Hävikki väheni peräti satatuhatta kiloa.

Jätteen lajittelemiseen on tuonut parannusta valtakunnallinen jätelakiuudistus, joka astui voimaan heinäkuussa 2021. Siinä asetettiin aiempaa tarkemmat tavoitteet jätteen lajittelemiseksi, uusiokäyttöön ja vähentämiseksi.